• Hüseyin Gökçe

Bu gazetede sadece hayallere yer var

Güncelleme tarihi: 26 Oca

Hüseyin Gökçe


Sanatçılar Murat Yıldız ve Defne Tesal, insanların geleceğe yönelik hayallerini, dileklerini, notlarını ve resimlerini içinde barındıran ‘Dream News’ adında bir gazete çıkarıyor. Proje, geleceğin haberlerinin bugünün hayallerinde saklı olduğu fikrine dayanıyor. Sanatçılarla Kadıköy’deki atölyelerinde bir araya geldik. Gazeteleri açıp hayal alemine daldık.

Dream News’ fikri sanatçıların 2017 yılında Finlandiya’da katıldıkları bir sanatçı residence programında hayat buluyor. ikili, ikinci sayı için rotalarını Çanakkale’deki Kayalar ve Babakale köylerine çeviriyor.
Dream News’ fikri sanatçıların 2017 yılında Finlandiya’da katıldıkları bir sanatçı residence programında hayat buluyor. ikili, ikinci sayı için rotalarını Çanakkale’deki Kayalar ve Babakale köylerine çeviriyor.

Herhangi bir hayalin kendine ait bir ışıltısı, heyecanı, arzusu ve hevesi var. Yaşamı olumlasa da içten içe o hayali gerçekleştirememe kaygısı ve korkusu da bu sürede uç verir. Zaten bir hayali biraz da bu durumlar hayal yapar. Hayaller her ne kadar gelecekte gerçekleşecek bir olgu gibi görünse de aslında şimdiyle kopmaz bağlarla bağlıdır. Şimdinin potansiyelleri bir hayalin çiçeklenmesini ve onun gerçekleşebilir olmasını olanaklı kılar. Tartılır, biçilir ve imkanlar yeniden gözden geçirilir. Hareket alanını genişletecek yeni yollar aranır. Bazen bazı şeylerin artık bir son bulması da bir insanın en büyük hayali olabilir. Sonuçta gerçekleşen hayallerden çok yarım kalan veya hiç başlamadan biten hayallerle doludur yeryüzü.

Her birimizin hayallerinin duyulur, görülür ve bilinir olması bu yarım kalan veya hiç gerçekleşmemiş hayallerin gerçekleşmesi için bir zemin yaratılabilir. İşte Murat Yıldız ve Defne Tesal da bu amaçla bir süredir katılımcıların geleceğe yönelik hayallerini, dileklerini, notlarını ve resimlerini içinde barındıran “Dream News” adında bir gazete çıkarıyor.

Standart gazetelerde geçmişin haberleri varken, bu gazete geleceğin haberlerinin bugünün hayallerinde saklı olduğu üzerine bir içeriğe sahip. Yine standart bir gazete gibi manşetler, sürmanşetler ve çarpıcı başlıklarla dolu. Özellikle ikinci sayfa haberlerinde olumsuz birçok olaya yer verilirken, bu gazetede her bir hayal kendi başına bir öneme sahip.

Vision Art Platform’da Derya Yücel küratörlüğündeki Muğlak sergisi kapsamında dördüncü sayı için yoğun bir şekilde çalışan sanatçılarla Kadıköy’deki atölyelerinde bir araya geldik. Gazeteleri açıp hayal alemine daldık.


Gelecek şekillendirilebilir mi?

“Dream News” fikri sanatçı Murat Yıldız’ın üretim pratiğinin bir kolu. Her türlü varoluşun birbirini nasıl şekillendirdiğini veya şekillendirebileceğini araştırdığını belirten Yıldız, bu hayallerin de bunun bir parçası olduğunu ifade ediyor. Bu gazeteyi çıkarmaktaki amacının ise “gelecek şekillendirilebilir mi?” sorusu olduğunu söylüyor. İkili daha çok yalnız bırakılmış, dışlanmış ve her türlü örgütlenme biçiminin içinde yer alan insanların hayallerini merak ediyor. Bu fikrin hayat bulması 2017 yılında Finlandiya’da katıldıkları bir sanatçı residence programında gerçekleşiyor. İki farklı yerleşim yerindeki rehabilitasyon merkezlerinde ‘Dream News’ fikri sanatçıların 2017 yılında Finlandiya’da katıldıkları bir sanatçı residence programında hayat buluyor. İkili, ikinci sayı için rotalarını Çanakkale’deki Kayalar ve Babakale köylerine çeviriyor. sanatçı davet edip hep beraber bir şeyler yapılması isteniyor. İyileşmenin bir sürü farklı alanla olabileceği üzerine bir projenin parçası oluyorlar. Kimi katılımcının kağıtlarla, kimisinin kelimelerle, kiminin de resimlerle hayallerini ifade ettiği bir gazete hazırladıklarını belirtiyor Tesal. Fince ve İngilizce dillerinde hazırlanan gazetenin içeriğine bakıldığında ise oradaki insanların ortak hayalleri arasında iyileşmek ve sağlık fikrinin en çok vurgulanan temalar olduğunu söylüyor. Her insan gibi dışlanmadan yaşayabilmek ve iş sahibi olmanın yanında Finlandiya’dan duydukları gurur da var. Ayrıca ülkelerinin doğasına olan hayranlık da bu hayallerinin bir parçası. Gazetede “Hayat hayattır”, “Vegan bir dünya”, “Umudunu asla öldürme” gibi dikkat çekici hayaller ön plana çıkıyor.


‘En büyük hayalim eşimin küfür etmediği bir gün’

Yıldız ve Tesal ikinci sayı için rotalarını Çanakkale’deki Kayalar ve Babakale köylerine çeviriyorlar. Bu sayının Kayalar Hanımeli İnisiyatifi ve Babakale Kaleder Derneği kapsamında gerçekleştiğini belirtiyorlar. Orada bir grup kadının kendi başlarına bir kooperatif açması, kendi ürünlerini yapıp satması ve dayanışma ruhuyla kazanç sağlaması sanatçıların ilgisini çekmiş. “Biz bu durumu biliyorduk. Bu köyde kadınlar böyle bir hayal gerçekleştirdi. Acaba bu hayallerini gerçekleştirmiş insanların şimdi ne hayalleri vardır, diye düşünerek hareket ettik. Oraya hayranlıkla gittik. Onların yanına gittiğimizde onlar da Babakale’deki kadınlara övgüyle bakıyorlarmış. Onların yaptıklarından feyz aldık, dediler. Kayalar Köyü bizi ağırladı. Babakale’de de devam ettik,” diye anlatıyorlar oradaki sayının hazırlama sürecini. Yaşadığı köyün doğal halinin bozulmamasını, boy boy torunları olmasını, şehirde musluktan su içmeyi, Kayalar köyünde yaşayıp ölmeyi dilemek gibi birçok hayali barındırıyor bu sayı. Ayrıca bazı şeylerin son bulmasını istemek de büyük bir hayal olabilir. en büyük hayalinin eşinin küfür etmediği bir gün olduğunu söyleyen kadının hayali gibi... Sanatçılar, dördüncü sayıya ulaşan gazetelerinin yapım sürecinde ise dikkat çekici bir durumun altını çiziyor. insanlara “Hayalin nedir?” diye sorduklarında zaman zaman “Bana niye soruyorsunuz bir çocuğa sorun,” diye yanıt aldıklarını belirten ikili bir müddet sonra “hayal neydi?”, “hayalin neydi ve şimdi ne?” gibi sorular sorarak, bu kişilerin hayallerini canlandırmaya çalıştıklarını ve ancak bu tür sorular ve biraz uzunca bir sohbet sonucunda insanların hayallerini anlatabilir ve çizebilir hale getirdiklerini belirtiyorlar.


Pandeminin hayallere etkisi

Yıldız, üçüncü sayının pandeminin başladığı döneme denk geldiğini söylüyor. Tesal’la birlikte bu dönemde her halükarda bir araya gelmenin koşullarını yaratmak, yol bulmak, bu olumsuz gidişatı dönüştürmek için yeni sayıyı ilk önce kendileri gibi izole bir arkadaş grubuyla bir araya gelerek başlatmışlar. Muğla, Ankara, İstanbul ve Çanakkale’deki arkadaşlarının katılımıyla toplamda 42 kişinin katkı sunduğu bir gazete hazırlamışlar. Ayça Telgeren, Çağrı Saray, Selim Birsel, İrem Nalça, Derya Yücel, Emre Zeytinoğlu gibi pek çok sanatçı, küratör ve akademisyenin hayalleri yer alıyor üçüncü sayıda. İçeriğe şöyle bir göz attığımızda uzaklaşmak, kırsalda ve açık alanda olabilmek, arkadaşlarla birlikte olmak gibi hayallerin göze çarpması pandemi döneminde kapanma sürecinin etkisini gösterdiği izlenimini ediniyoruz. Vision Art Platform’da Derya Yücel küratörlüğünde Muğlak sergisi kapsamında yer alan sanatçılar bugüne kadar çıkardıkları gazeteleri 4 Kasım - 24 Aralık tarihleri arasında izleyicilere sundular. Ayrıca sergi katılımcılarıyla da yeni bir sayı hazırladılar. Henüz gazete okurla buluş- masa da, bu sayıda umutsuzluğun en derin halini gördüklerini vurguluyorlar. “Ama aynı zamanda umut da var. Mesela sağlık çok yok. Daha önce karşılaşmadığımız öfke var. Şimdiye ve geleceğe umutla bakan birçok insan var.” diyorlar. Evet, hayat hayattır. Onun içinde hayallere yer vardır.


Ortalama 200 baskı yapan ve maliyet fiyatı- na bir ücretle satılan gazeteyi edinmek için şu adreslerden iletişime geçilebilir: dream- newspaper@yahoo.com ve www.instagram.com/dream.news


IstanbulArtNews | Ocak 2022D‘dDream


86 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör