• IAN

Değiş Tokuş’un web sitesi yayında

Pandemi sürecinde fotoğrafçıların daha az seyahat etme olanaklarına sahip olmaları nedeniyle gidemedikleri farklı şehirlerde birbirleriyle dayanışmaları fikrinden ortaya çıkan Değiş Tokuş kapsamında 12 sanatçının ürettiği işler projenin web sitesinde izleyicilere sunuldu.Fotoğrafçıların seyahat etmeden birbirlerinin şehirlerinde, birbirlerinin yerine ve birbirleri için üretim yaptığı Değiş Tokuş projesinin çıktılarına yer veren web sitesi projedegistokus.com yayına girdi. Diyarbakır’dan Lütfü İrdem, İstanbul’dan GAPO ve İzmir’den No 238 iş birliğinde, Kültür için Alan desteğiyle Mayıs - Kasım 2021 arasında gerçekleşen Değiş Tokuş kapsa- mında 12 sanatçının ürettiği işlerle akademisyenler ve araştırmacıların değiş tokuş kavramına dair kaleme aldığı metinler, projeye özel bu web sitesinde izlenime sunuldu. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, fotoğrafçıların daha az seyahat etme olanaklarına sahip ol- maları nedeniyle gidemedikleri farklı şehirlerde iş üretebilmeleri için birbirleriyle dayanışmaları fikrinden ortaya çıkan Değiş Tokuş, Kültür için Alan’ın faaliyet gösterdiği şehirler ve çevre şehre şehirlerine yönelik bir açık çağrıya gelen başvurular arasından seçilen 20 katılımcı ile yola çıktı. Tanışma toplantılarının ve aralarındaki fikir alışverişlerinin ardındanikili ekipler olarak proje önerilerinde bulunan katılımcılar arasından ikinci aşamaya seçilen İzmir, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’dan altı ekip yani 12 sanatçı, bir yandan kendi şehirlerinde proje ortakları için fotoğraf çekerken, diğer yandan gitmedikleri başka bir şehirde kendileri için üretilen fotoğraf projelerinin de editörlerine dönüştüler. Tüm etkinlikleri çevrimiçi mecralarda düzenlenen Değiş Tokuş kapsamında, sanatçılarla yürütülen bire bir editörlük/mentorluk oturumlarının yanı sıra herkesin katılımına açık Değiş Tokuş Konuşmaları ve sadece katılımcı sanatçılara yönelik Değiş Tokuş Seminerleri de gerçekleştirildi. Tüm projelerin çıktıları ile Değiş Tokuş Konuşmaları’nda da yer alan akademisyenler ve araştırmacıların değiş tokuş kavramına dair metinleri, projeye özel projedegistokus.com adresinde izlenilebilir. Tüm bunla- rın yanı sıra üretilen her işten birer fotoğraf, projenin çıkış noktası olan değiş tokuş kavramına fiziksel olarak da gönderme içeren bir kartpostal setinde bir araya getirildi. Kartpostal seti, proje şehirleri başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerindeki inisiyatif, kolektif ve sanat oluşumlarından ücretsiz olarak edinilebilir.


IstanbulArtNews | Şubat 2022

131 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör