• Ali Demirtaş

Genç mimarlar bu sergide buluşuyor

The Circle tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Genç Mimarlar Seçkisi Sergisi, Türkiye mimarlık kültürüne katkıda bulunmaya devam ediyor. The Circle’nin kurucularından mimar Selçuk Avcı’ya göre de bu sergi, Türkiye’nin genç mimar ve düşünür kuşağının yaratıcılıklarında çok disiplinli bir sürece doğru ilerlediğini gösteriyor.


2019 yılında ilki gerçekleşen Genç Mimarlar Seçkisi ve Sergisi, ikinci edisyonuyla Türkiye’nin mimarlık ortamına katkıda bulunan pratikleri görünür kılmaya devam ediyor. Mimarlığın düşünme ve eylem sürecinin çok daha geniş bir yelpazeye yayılabileceğini göstermeyi amaçlayan sergi, işleri üzerinden tasarımcıların entelektüel donanımlarını ziyaretçileriyle buluşturmayı hedefliyor. Sergi çok boyutlu dijital ve fiziksel üretimlerden oluşuyor. Aynı zamanda bu sergide yer alan pratiklerin üretimlerine dair paneller, üç boyutlu objeler, üretim süreçlerinden kesitler, ilgi alanlarına dair eskizler, tamamlayıcı öğeler ve portfolyolar yer alıyor. Mimarlığın farklı alanlarında üretimler yapan 9’u bireysel, 5’i ekip olmak üzere toplamda seçilen 14 pratiğin üretimlerinin yer aldığı sergi 20 Mart’a kadar The Circle’da ziyarete açık olacak. İki yılda bir düzenlenen Genç Mimarlar Seçkisi ve Sergisi, 40 yaş altı genç mimarların ulusal ve uluslararası platformlardaki tanınırlıklarını artırmayı ve mimarlığa dair güncel bir arşiv oluşturmayı hedefliyor. Bir sergi kitabı ile paralel etkinliklerin eşlik ettiği GEMSS’21’i Istanbul Art News için The Circle’ın kurucu ortağı mimar Selçuk Avcı ile konuştuk.


Öncelikle The Circle oluşumu hakkında bilgi verir misiniz?

The Circle mimarlık mesleğinin sınırlarının ötesine taşıma; sanat, tasarım, edebiyat, bilim, felsefe vb. alanlarına genişletme ihtiyacından doğdu. Salt hızlı tasarım ve üretimin dışında olan her şeyi, mimarinin içinde, çevresinde ve doğası gereği parçası olması gereken başka şeyleri keşfetme ihtiyacından doğan bir fikirdi. Kısacası The Circle mimari odaklı bir kültür, sanat, araştırma ve üretim platformu. Mimarlık - tasarım bilgisini ve pratiğini derinleştirmek ve paylaşıma açmak için projeler geliştiriyor ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Mimarlık kültürünü çok yönlü bir bakışla ele alan ve mimarlığı diğer akademik ve sanatsal disiplinlerle bir bütün olarak değerlendiren The Circle, mimari araştırma projelerinin yanı sıra kültür-sanat ve mimarinin iç içe geçtiği proje, sergi ve etkinlikler için açık bir platform olmayı aynı zamanda mimarinin disiplinlerarası etkileşimlerini araştırmayı ve pratiğe dökmeyi hedefleyen bir oluşum.

Peki, Genç Mimarlar Seçkisi ve Sergisi nasıl bir ihtiyaçtan doğdu, nasıl ortaya çıktı?

Yaptığımız birçok mimari projede olduğu gibi GEMSS de düşündükçe içimizde büyüyen ve şekillenen bir fikirdi. Sanırım kendi gündemimde olmasının nedeni, bu tür ödüllerin ve yarışmaların hayatımda her zaman biçimlendirici olaylar olmasıydı. Genç nesil ve gelecek mimarların ‘keşfedilebileceği’, kamusal tartışmaya ve teşhire açılabileceği bir bağlam yaratmak… Ama burada alışılmışın çok üzerinde bir şey yaparak o zamana kadar yapılamamış kapsamlı zengin bir sergi yaratmak istedik. 2019’daki başarılı lansmandan, yarattığı büyük tanıtım ve ilgiden sonra GEMSS’in iki yılda bir seçki haline gelmesine karar verdik. GEMSS’21’in uluslararası mimari web sitelerinde ve dergilerde yayınlanmış olması, seçici jürinin kalitesi ve seçilen çalışmaların seviyesi ile başlangıçtaki amacımızı koruyarak bu serginin uluslararası alanda da görülmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Neden böyle bir sergiye ihtiyaç var?

Genel olarak Türkiye’de uluslararası kalitede iyi mimari sergilere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve The Circle’ın sergiler ve yayınlar yoluyla çağdaş mimariyi tanıtmaya devam edeceğini ümit ediyoruz. Çağdaş düşünceyi yalnızca daha geniş bir kitleye değil, aynı zamanda mimarların kendi aralarındaki diyaloğun da daha derin boyutlara ulaşmasını istiyoruz. GEMSS, genç nesillere odaklanan bir kuruluş ve amacımız, geleceğin mimarları arasında çağdaş düşünce ve fikirleri araştırmak ve keşfetmek. GEMSS’in mimari söylemin geleceğini yansıtmasını istiyoruz.

Bu sergiyi yapma motivasyonunuzdan bahseder misiniz?

GEMSS sergisinin en önemli yönlerinden biri, sergiyi uluslararası bir diyalog haline getirmekti. Bu bağlamda ise GEMSS’in ana hedefi, Türkiye ve bu bölgede yükselen mimari düşünceyi uluslararası alanda ortaya çıkarmak ve bu amaç halen devam etmekte. GEMSS’21, dünyanın farklı başkentlerine seyahat etmek için planlandı ve bu yıl boyunca, bu sefer Berlin’e ve daha sonra belki de Milano’ya seyahat etme olasılığından başlayarak bunun üzerinde çalışacağız. Bunlar elbette bizim planlarımız ve umarım bu amaçları gerçekleştirmek için yeterli destekleri bulabileceğiz.

Sizce GEMSS’in mimarlık ve sanat ortamına katkısı nedir?

GEMSS’21’in çıkış noktası, daha geniş bir kitleye ulaşmak, ağı daha sanatsal ve çok disiplinli uygulamalara veya grup/topluluk çabalarına genişletmekti. Aynı zamanda sadece bina inşa etmiş olma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktı. Daha geniş bir bağlamda çalışan, sanat, tasarım ve yaratım kültürünü sonuç üzerinde belirli bir kısıtlama olmaksızın entegre eden mimarlar aramaya odaklandık. Bu nedenle, 2021 seçimine baktığınızda mimari düşünceye çok daha geniş bir yaklaşım dizisi ve mimarlığın sadece bina inşasından daha geniş bir konu olduğu gerçeğinin kabul edildiğini fark edersiniz. Bu serginin mimari ve sanat camiasına kattığı değerin bu olduğunu düşünüyorum ve bu tür işbirlikçi düşüncenin çok daha sofistike bir resmin ortaya çıkmasına destek verdiğini gösteriyor.

The Circle mimari odaklı bir kültür, sanat, araştırma ve üretim platformu. Mimarlık - tasarım bilgisini ve pratiğini derinleştirmek ve paylaşıma açmak için projeler geliştiriyor ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

The Circle’ın kurucularından mimar Selçuk Avcı: “Genel olarak Türkiye’de uluslararası kalitede iyi mimari sergilere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve The Circle’ın sergiler ve yayınlar yoluyla çağdaş mimariyi tanıtmaya devam edeceğini ümit ediyoruz.

The Circle kurucu ortağı mimar Selçuk Avcı

Bu sergi ve seçkiyle ilgili profesyonellere ya da üreticilere nasıl bakışlar kazandırmayı hedefliyorsunuz?

Sergide, plastik gibi malzemelerin geri dönüşümü ve yenilikçi alternatif kullanımları, bir opera için bir kentsel set tasarımı, Shakespeare’in Macbeth’inden esinlenen bir çizgi roman, etkileşimli mimari özellikler taşıyan 3 boyutlu bir oyun tasarımı, yinelemeli el çizimleri yoluyla İTÜ İşletme Fakültesi’nin tasarımı ve temsili bir kentsel mekan için ödüllü bir tasarım önerisine kadar genişleyen bir yelpazede üretimler mevcut. Bu çeşitliliğin mimarlık alanında farklı bir ses getireceğini ve izleyicileri mimarlığı daha farklı bir ışık altında görmeye teşvik edeceğini düşünüyoruz.

Ülkemizdeki mimarlık kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce gelişmiş bir kültür ağı var mı?

Türkiye oldukça gelişmiş bir mimarlık kültürüne sahip. Ancak, kolektif bir üründen daha çok bireyselliğe odaklanan kaçınılmaz bir dezavantajı da beraberinde getiriyor. Bir mimari fikrin ya da konseptin kolektif ve çok disiplinli bir çaba olabileceği ve bir grup mimarların üretmek için eşit şartlarda ortaklaşabileceği fikriyle hâlâ çok mücadele ediyoruz. GEMSS’21 sergisi bu norma meydan okuyor ve bize Türkiye’nin genç mimar ve düşünür kuşağının yaratıcı süreçlerinde daha çok disiplinli bir yaklaşıma doğru ilerlediğini gösteriyor.Benim görüşüme göre bu yaklaşım, Türk mimarlık pratiğini tüm fikirlerin tek ve yalnız yaratıcısı baş mimar paradigmasından bizi kurtaracak aynı zamanda Türk mimarlık pratiğini güçlendirerek uluslararası boyutlara doğru geliştirecektir.

Katılımcı mimarlardan nasıl dönüşler alıyorsunuz, onlar bu serginin ardından yeni fırsat veya imkanlara erişebiliyorlar mı?

GEMSS’in yaklaşımı, Türkiye ve bölgesindeki çağdaş mimarinin gelişimini keşfetmek ve onu sadece ulusal değil, uluslararası alanda da sergilemek, mimarlık söylemini alıştığımız yalıtımlı ve kapalı sınırlarının ötesine geliştirmeye başlamaktır. Tabii ki bu fikirle beraber, çalışmanın sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da tanıtılacağı, katılımcılara sınırlarımızı aşarak daha uluslararası bir söylem alanına geçme fırsatı veriyor. GEMSS şimdi genç mimarlar ve düşünürler için bu uluslararası bağlamda görülmeleri ve onları daha geniş bir potansiyeller dünyası ile buluşturan bir diyaloğa katılmaları için bir fırsat olarak görülüyor. 2022 yılı boyunca sergi, umuyoruz ki daha önce de kurguladığımız gibi sadece Türkiye’de değil, uluslararası olarak da gezdirilecek. Amaç, katılımcıların dış dünya ile temasını artırmak ve sadece kendi aralarında değil, sergiyi görerek potansiyellerini fark eden diğer kişilerle de daha fazla ve daha derin iş birliklerini teşvik etmek.


IstanbulArtNews | Mart 2022

154 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör