• IAN

Kasa Galeri’den kolektif hafızayı imgelerle canlandıran deneyim


Hamza Kırbaş, ‘Tanıklar’, 2020

Büşra Çeğil ve Hamza Kırbaş’ın üretimlerini bir araya getiren Bir Hatırlatma Deneyimi başlığındaki sergi anı, hatırlama, iletişim kavramlarıyla birlikte aynı anda hem biyolojik, zi- hinsel ve kişisel hem de toplumsal ve kültürel bir çerçeveye oturuyor. Bireysel ve kolektif bellek çerçevesinde hatırlama duygusuna odaklanan Bir Hatırlama Deneyimi başlığındaki sergi 19 Ocak - 2 Mart tarihleri arasında Kasa Galeri’de izleyicilerini bekliyor. Derya Yücel küratörlüğünde gerçekleşen duo sergi Büşra Çeğil ve Hamza Kırbaş’ın uzun bir sürece yayılan ve birlikte düşünme egzersizlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Büşra Çeğil’in Aidiyetler isimli çalışması çocukluk, gençlik, aile ve aidiyet kavramlarına işaret eden bir yerleştirme olarak izleniyor. Bir aile yemeği olarak kurgulanmış bu çalışma, ebeveynlerimizin bizde açtığı yaraları sarmakla geçen zamanı, çoğu zaman yaralarımızı sarıp yeniden aynı masaya oturduğumuz ve devam etmeye devam ettiğimiz sohbetleri anımsatıyor. Aile ve bağ kurma biçimlerine odaklanan çalışma, sanatçının pratiğinde bir metafor olarak sıklıkla kullandığı formu erime, yitme, yok olma ve akışkan bir dönüşüm halinde devam etme halini farklı bir malzemeyle yansıtıyor. Büşra Çeğil’in “Anılar Parodisi” adlı çalışması ise kumdan yazı efekti ve kayıttan oluşan bir enstalasyon. Sanatçı girilen tüm verinin kayda geçtiği günümüz dünyasında bir soru üzerinden okunabilen tarih ikriyle yola çıkıyor. Çeğil, tanık olduğumuz süreçleri bir yanıtla paylaşırken tanık olmaya tanıklık etmenin verisine ulaşmaya çalışıyor. Bu veri, politik bir söylem olmadan da politik olanın verisine ulaşmanın bir kaydı olarak izleniyor. “Sizi yaşamınız süresince en etkileyen olaylardan birisi nedir?” sorusuna verilen cevapların bir kamera ile kaydedilip gösterilmesine ilişkin bir kurguda oluşan yerleştirmede cevaplar dijital bir ekrana belirirken, el uzaklaştığında ise kumdaki yazı kendiliğinden siliniyor. Hamza Kırbaş’ın “Tanıklar” isimli mekana özgü çalışması ile “Zaman Çizelgesi” isimli video yerleştirmesi yaşadığımız dünyada meydana gelen olaylar ve bu olaylarla kurduğumuz ilişkilerden oluşan hafıza kavramına odaklanıyor. Sanatçı, hafızamızın, sadece kendi başımıza bireysel olarak oluşturduğumuz bir yapı değil, bir bütün olarak doğayla ve diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerle, dolayısıyla ekonomik, sosyal, kültürel ve politik dönüşümlerle ilişkili olduğuna işaret ediyor. Hamza Kırbaş’ın çalışmaları, iletişim modellerinin bellek parametreleri üzerindeki etkilerini zaman ve mekan bağlamında sorguluyor. Kolektif belleğin bir ifadesi olarak ortaya çıkan çalışmalar, izleyiciyi merkezine yerleştirmekte ve imgeleri bir fenomen olarak izleyicinin algısal bilincine sunuyor. Sanatçı, kolektif hafızayı mekan aracılığıyla yeniden canlandırmayı amaçlıyor.


IstanbulArtNews | Şubat 2022

43 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör