• IAN

‘Sanatın ayak izini büyütmeyi amaçlıyoruz’

Her kesim ve yaştan Istanbulluyu farklı disiplinlerdeki etkinliklerle buluşturan ve kültür - sanat sektörü için büyüme ve gelişmeyi desteklemeyi odağına alan IBB Kültür A.Ş.’nin Genel Müdürü Murat Abbas ile kurumun uzun dönemli stratejileri ve hedefleri üzerine konuştuk.


İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas

İBB Kültür A.Ş.’nin gelecek dönem stratejik kültür politikasını ve gündeminde neler olduğunu sizden dinleyebilir miyiz? Öncelikle Kültür A.Ş.’nin İstanbul’un kültür sanat sektöründeki varlığını özetlemekte fayda var. Sektörün dinamiğine hakim, içinde evrilmiş ve dönüşmüş bir ekiple İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat dünyasında etki alanını güçlendirirken, yenilikçi yaklaşımlarla sektör paydaşlarını destekleyip geliştirme gayesindeyiz. Etki alanımızı artırırken sektöre rakip olmadan sektörü büyütmeye dikkat ederken marka ve sponsorları kültür sanat sektörüne yatırım yapmaya teşvik ederek maddi kaynakları artırmak hedefindeyiz. İBB Kültür A.Ş. olarak, İstanbul’un sahip olduğu kültürel mirasını ve sanatsal değerlerini daha görünür kılmak için işletmemiz altındaki müzelerden kültür merkezlerine, İstanbul Kitapçısı şubelerinden açık hava reklam alanlarına, etkinlik merkezlerinden yayımcılık faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Kültür sanatın kalbinin attığı şehrimizde, her kesimden, her yaştan İstanbulluyu kendini bulabileceği ve keyif alabileceği etkinliklerle buluşturuyor; kültürel mekanlarımızda farklı disiplinlerden sanatsal aktiviteleri bir araya getirerek hem sektördeki paydaşlarımıza destek oluyor hem de özgür sanat ruhunun gelişmesine katkı sağlıyoruz. Yerel yönetimler ve kültür sanat sektörü ile iş birliği dâhilinde birincil amacımız şehrimizde kültür sanat ayak izini büyütmek, geliştirmek ve var olan kültürel miras ve sanatsal de- ğerlerimizi yerelden evrensele taşıyarak daha görünür kılmak. İstanbullular için erişilebilirliği, kültür sanat sektörü içinse büyümeyi ve gelişmeyi merkeze aldığımız uzun dönemli stratejimizde kültür sanat ayak izini büyütmek amacıyla yeni multidisipliner kültür sanat alanları yaratmayı hedefliyoruz. 2022 yılı içerisinde İstanbul’un merkez noktalarından birine multidisipliner açık hava etkinlik alanı kazandırmak konusunda çalışmalarımızı sürdürürken Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanlarında öncelikle gençlerin katılımına odaklandığımız kültür sanat etkinlikleri planlıyoruz. Teknolojiyi ve erişilebilirliği merkezine alan bir şirket olarak Radar İstanbul isimli yeni bir mobil uygulamayı yakın zamanda hayata geçirdik. İstanbul’da hangi tarihte hangi kültür sanat etkinliği var? Ücretsiz etkinlikler nerede ya da yakınında hangi etkinlikler var? Bu gibi farklı sorulara cevap veren kültür sanat odağında bir mobil uygulama Radar İstanbul. Sektörün ve İstanbulluların ihtiyaçlarına göre gelişmeye devam edecek esnek bir uygulama. Sadece İstanbulluların değil lokal – global turistin de kullanmasını hedeflediğimiz, kültür sanat lokasyonlarına trafiği artırırken, “toplum sanatla iç içe” stratejimizin temellerini atıyoruz.


Müze Gazhane kentin kültür sanat hayatına yeni bir soluk geldi. Avrupa yakasındaki Çırpıcı Tekstil Fabrikası yada Yedikule Gazhaneleri gibi yeni alt- yapı yatırımlarınız, projeleriniz var mı?

Müze Gazhane, tarihi bir mirasın ve kolektif, büyük bir çabanın sonucu olarak doğdu. Çok önemli, simgesel bir değeri, bir sene içerisinde sektör paydaşlarının katkılarıyla kültür sanat gibi temel bir ihtiyacı sahiplenen kamusal yaşam alanı haline gelmesine hep birlikte tanık olduk. Müze Gazhane; ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği, her yaştan kitlenin ilgisini çekebilecek içeriklerle yedi gün aktif olan, yaşayan bir alan haline gelmesinin yanısıra değerli sanatçıların ya da toplulukların sanatsal faaliyetlerini İstanbullularla buluşturabildiği multidisipliner bir alan haline geldi. Şu an Kültür Varlıkları tarafından tıpkı Hasanpaşa Gazhanesi gibi farklı yapıların kültür sanat yaşam alanlarına dönüşmesi üzerine restorasyon çalışmaları sürüyor. Yedikule Gazhane ve Çırpıcı Tekstil Fabrikası bu örneklerden bazıları. Bunun yanı sıra yıllarca siyasi mitingler üzerinden konuşulan Yenikapı Etkinlik Alanı’nı yaz dönemi kültür sanat faaliyetleri icra eden multidisipliner bir etkinlik alanı olarak İstanbullulara kazandırmayı hedefliyoruz. Restorasyon sürecinde olan yapıların içeriklerinin yanı sıra, İstanbul’un şehir olarak kültür sanat hayatını hareketlendirecek, sektörde ekonomik can- lanma yaratacak, tek mekan özelinde kalmak yerine mekanları keşfetmeye teşvik eden, kültür sanat sektörünü hareketlendirirken katılımcıları da hareketlendirecek kültür sanat rotaları planlıyoruz.


İBB Kültür A.Ş’ye gelen yeni kültür sanat projeleri nasıl değerlendiriyorsunuz. Hangi ölçütlere dikkat ediyorsunuz? Kültür sanatın, toplumun ortak değerlerini geçmişten alıp gelecek nesillere taşıyan önemli bir değer olmasının verdiği bilinçle planlarımızı oluşturuyoruz. Gerek işletmemiz altındaki müzelerde ve kitapçılarımızda gerek etkinliklerimizde gerekse yayımcılık faaliyetlerimizde bu bilinçle hareket ediyoruz. Yerel kültür sanat değerlerini dünya arenasına sunarak küreselleşmeye, sektörün ihtiyacı olan teknoloji ve yazılımın öncüsü olup, kültür sanatın erişilebilirliğini artıracak inovatif projelere önem veriyoruz. Belediye çatısı altında olmamızdan mütevellit, bize gelen her projeyi titizlikle değerlendiriyor, en kapsamlısından fikir aşamasındaki işlere kadar mutlaka gelen taleplere dönüş sağlıyoruz. Fakat sınırlı ekonomik kaynağımızın olması sebebiyle ne yazık ki her projeye aynı ölçekte destek sağlayamıyoruz. Kimi projelere iletişim anlamında destek olurken, kimilerine mekan desteği, kimilerineyse sınırlı maddi kaynak sağlayabiliyoruz. Kapsayıcılık bizim açımızdan değerlendirme kriterlerinden önemli ölçütlerden biri. Mümkün mertebe tekil disiplinde kalmadan, kültür sanatın farklı alanlarına elimizdeki sınırlı kaynakları dağıtarak geniş çerçevede destek olmaya çalışıyoruz. Bu değerlendirmeleri yaparken tabii ki İstanbulluların ihtiyaçlarını merkeze alarak ilerliyoruz.


İstanbul’un kültür ve sanat alanında kapasite geliştirmeyle ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? Alan ekonomik ve sosyal olarak nasıl güçlendirilebilir? Kültür sanatta kapasiteyi genişletmenin çıkış noktası katılımcı olmalı. Kültür sanatın fiziksel anlamda ulaşılabilirliği arttığı noktada katılımcı sayısı da beraberinde artıyor. Katılımcı sayısı arttıkça da dâhil olunan kültür sanat aktivitesinin yayılımı artıyor ve dalga dalga ikincil üçüncül kişilere ulaşıyor. Böylelikle merak da artıyor ve ikincil, üçüncül kişi de bunun bir parçası olmak istiyor. Bu da bizi etkinlikleri tekrarlamaya yönlendirirken bir etkinlikten yakaladığımız kişiyi farklı etkinliklere yönlendirerek hayatlarındaki kültür sanat payını artırmamızı sağlıyor. İlgi arttıkça etkinlik ve proje sayısı artıyor, etkinlik ve proje sayısı arttıkça farklı disiplinlerdeki sanatçıları destekleyebileceğimiz oyun alanımız artıyor. Biz “Nasıl?”’ın cevabını bu yolda bulduk. Bu sebeple de İstanbul’un en ulaşılabilir noktalarında, şu anki ekonomide lüks olarak görünen kültür sanat aktivitelerini her kesimden halk için ulaşılabilir kılmaya çalışarak önce kültür sanatın değdiği insan sayısını artırmak amacıyla öncelikle yeni multidisipliner alanlar yaratmayı ama daha önemlisi bu alanları sektör paydaşlarının katkılarıyla her kesimden İstanbullunun kendini bulabileceği içeriklerle geliştirmeyi planlıyoruz. Kültür sanatı deneyimleyen kitle arttıkça potansiyel alıcı da artacak böylelikle kültür sanat ekonomisine bireysel katkı da artacaktır.


IstanbulArtNews | CI BLOOM Özel Sayısı


69 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör